Složitá technika


Technických vymožeností je ve svÄ›tÄ› opravdu hodnÄ›. A to nemluvím o tom, že lidé si už můžou vymyslet také různé vÄ›ci, které by tÅ™eba chtÄ›li. Věřili byste tomu? VážnÄ› to už není tak složité, jako tomu bylo dříve.  A mám na myslí také tÅ™eba to, že už je umÄ›lá inteligence, která úplnÄ› pohltila celý svÄ›t. Abych se pÅ™iznala, tak o umÄ›lé inteligenci jsem už uvažovala opravdu hodnÄ› dlouho. Může to být opravdu perfektní, ale zase je není skvÄ›lé, že studenti anebo i lidé v zamÄ›stnání využívají umÄ›lé inteligence, aby jim to ulehÄilo práci. Podle mého názoru je tohle podvod a stejnÄ› se brzy jednoho dne na to pÅ™ijde.

Technika je někdy složitá.

BuÄ dříve anebo pozdÄ›ji, protože podle mého názoru umÄ›lá inteligence neumí napodobit takovou psychiku a ten cit ÄlovÄ›ka, což dává každý ÄlovÄ›k do své práce. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, abych to zkrátila, tak umÄ›lá inteligence je takový chladný umÄ›lý ÄlovÄ›k, není to vůbec žádný ÄlovÄ›k, ale tato umÄ›lá inteligence nemá cit a nemá smysl, nemá duÅ¡i a nemá prostÄ› ani nic spoleÄného s ÄlovÄ›kem. ProstÄ› jenom píše, aniž by u toho cítila nÄ›jaké emoce, takže si myslím, že umÄ›lá inteligence tady lidem spíše Å¡kodí, než aby jim pomohla. SamozÅ™ejmÄ›, že pokud tÅ™eba chtÄ›jí umÄ›lou inteligenci lidé využít pro nÄ›jakou srandiÄku nebo vtipy, tak je to zcela v pořádku.

Dnešní technika umí všechno.

A tohle také já si myslím, že je opravdu prima, protože tohle bych také vyzkouÅ¡ela sama, jenomže když to lidé využívají na nÄ›jaké Å¡patné vÄ›ci, tak podle mého názoru je to opravdu Å¡koda. Navíc, pokud tÅ™eba lidé využívají umÄ›lou inteligenci tÅ™eba i na seznamkách, což je v poslední dobÄ› velice moderní a Äasté, tak je to úplná Å¡koda. Kolikrát slýchám, že tÅ™eba ženy si stěžují, že na druhé stranÄ› za poÄítaÄem místo jejich vysnÄ›ného muže sedí umÄ›lá inteligence anebo tam může muž zadávat různé příkazy umÄ›lé inteligenci, aby si psali s ženami. Podle mého názoru je tohle podvod a je to snad i nÄ›jaká sociologická porucha.