Stěhujeme se z města na venkov

Také patříte k lidem, kteří odmítají městský komfort a raději se uskromní a především se postaví na vlastní nohy? Bydlení ve městě má sice své přednosti, jako je blízkost nákupních center, sportovišť a restaurací, ale schází tu klid a je tu příliš velký automobilový provoz, chaos, hluk a smog. V současné době lze ovšem nakupovat většinu zboží přes Internet i s dopravou až k domovním dveřím a hlavně lze ve vlastním domě se zahradou lépe hospodařit s energiemi a s vytápěním.

přípojka vody

Stěhování na venkov však mohou provázet určité potíže. V první řadě, pokud si například vyhlédnete krásnou chatu s výhledem na řeku, v okouzlující krajině, bude zapotřebí provést její zateplení pro celoroční pobyt a také vyřešit dostatečně silný zdroj vody. Teoreticky může mít chata vlastní studnu, což je velké plus, ale nemusí mít vyřešené odpady. A tak je docela pravděpodobné, že budete požadovat vlastní čističku odpadních vod neboli ČOV.

vodovodní kohoutek

Výstavba ČOV na klíč

Čističky odpadních vod na vlastní zahradě zajišťují ekologickou likvidaci odpadů z domácnosti a chatové oblasti nejsou výjimkou. K realizaci tohoto projektu však budete potřebovat splnit několik náležitostí:

Projektová dokumentace – s tou by vám měl vypomoci odborník, nejlépe vodohospodář, který se v dané problematice vyzná, a je k takovým činnostem kompetentní. Stěží si jí vypracujete sami, pokud například pracujete v jiném oboru.

Stavební povolení – čističku si nemůžete jen tak sami od sebe začít budovat bez povolení stavebního úřadu. Ten od vás bude vyžadovat projekt a po připomínkovém řízení vám stavbu přiklepne. Uvědomte http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Filip-KSCM-Uvedomte-si-ze-vas-budou-volit-obcane-Ceske-republiky-nikoliv-jineho-statu-503261 si, že to není jen formalita, a že projektová dokumentace musí mít všechny náležitosti.

Výstavba čističky – tu by rovněž měl provádět odborník, a výhodné je zajistit si výstavbu ČOV na klíč, kdy vám firma zajistí i projekt a stavební povolení.

Kolaudace – následuje kolaudace a uvedení čističky do provozu.

ISPOP

Každý, kdo realizuje přípojku vody, studnu anebo připojení ke kanalizaci či vlastní ČOV, je povinen ze zákona informovat úřady o svém projektu. Musí provést tzv. ISPOP hlášení, což je ohlašovací povinnost vůči Integrovanému systému plnění ohlašovacích povinností.