Jak se hlídá neuhlídatelné?


Nejedna firma má problémy s uhlídáním svého majetku. A byť není nic na světě stoprocentní, dá se zevšeobecnit, že čím více má firma zaměstnanců a čím tito musí být mobilnější, tím hůř se vše hlídá. Ba nejednou to vůbec uhlídat nelze.
Ukázkovým příkladem právě takto problematických podniků jsou ty, jež provozují nějaká vozidla nebo podnikají v oborech jako je stavebnictví či zemědělství. Protože právě zde mívají nejvíce osobních i nákladních automobilů, traktorů, kombajnů, bagrů, buldozerů a co já vím, jak se všechna ta technika vlastně nazývá. A mají-li být taková vozidla či stroje k něčemu, mají-li vydělávat, musí se nezbytně nalézat na různých místech a pendlovat mezi nimi.
A zkuste si ohlídat automobily, jezdící sem a tam po republice a možná nejen po ní! Zkuste si uhlídat všechnu tu dejme tomu stavební techniku, jíž je pár dní zapotřebí tam a následně docela jinde, takže se tato vozí z místa na místo! Zdá se to být zhola nemožné.
Jenže nemožné to není. To ovšem jedině v případě, že si majitelé toho všeho pořídí na pomoc . Právě tento systém totiž umožňuje kontrolu podobné techniky, a to bez ohledu na to, kde se tato nachází a zda je v pohybu či ne.
Stačí namontovat čidla na to, co má být hlídáno, a tento sledovací systém rázem umožňuje kontrolovat zvolené parametry u libovolného počtu strojů virtuální cestou, klidně i na více než velkou vzdálenost.monitorování
Systém tu snadno zjistí třeba to, zda to které vozidlo stojí či jede a kde se zrovna nachází, u stavebních strojů zjistí, zda jsou tyto v provozu tehdy, kdy mají, a zda je s nimi nakládáno tak, jak má. Přijde na kdejakou krádež pohonných hmot, zjistí, kdo se odklonil z vytýčené trasy jízdy nebo se namísto zapojení do pracovního procesu flinká, odhalí kdejaký melouch nebo černou jízdu a tak dále. A dá o všem vědět oprávněné osobě, sedící někde u počítače a připojené na internet.
A díky takové kontrole se dají ušetřit nemalé peníze. Protože zaměstnanci netropí alotria, vědí-li, že je šéf může přistihnout. Kdykoliv a odkudkoliv.