Která elektrárna je nejnebezpečnější

Výrobu elektrické energie obstarává především pět druhů elektráren. První elektrárny začaly vznikat už koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století. Ačkoliv se laikům může zdát, že určitě musí jít o technicky a konstrukčně náročná zařízení, opak je pravdou. Většinou jde o poměrně jednoduché stroje, kde hlavní roli hraje generátor poháněný vodním kolem nebo parním strojem. Později se parní stroj nahradil parní turbínou. U nás se můžeme setkat s pěti druhy elektráren.
větrné elektrárny
VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA
·         Není to tak dlouho, co na různých loukách a polích začaly růst velké větrníky, které slouží jako turbíny na výrobu elektrické energie. Vítr, jako zdroj energie, využívali lidé už před osmi sty lety, kdy vítr poháněl přes lopatky kola mlýnů.

SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNA
·         Solární články v nedávné době zaplavily snad všechna volná místa, jaká lidé našli. U těchto článků je sice vysoká pořizovací cena, ale provoz je velice levný.
most a přehrada

VODNÍ ELEKTRÁRNA
·         Vodní energii využívali už naši předkové. Voda poháněla různá kola, která byla součástí mlýnů, vodních pil a hamrů. Později se vodní zdroj využil ke stavbě přehrad.

TEPELNÁ ELEKTRÁRNA
·         Nevýhodou tohoto druhu elektrárny je spotřeba neobnovitelného zdroje,kterým bývá uhlí, ropa nebo plyn. Další nevýhodou je i velké znečisťování ovzduší.
jaderná elektrárna
JADERNÁ ELEKTRÁRNA
·         Štěpením jádra atomů prvků uranu nebo plutonia vznikne energie, která se využije v jaderné elektrárně.Teplem vniká pára, která roztočí turbínu. Ta následně vyrobí elektrickou energii.

Jadernou elektrárnu poznáme většinou už z dálky podle obrovských věží, ze kterých stoupá pára. Tyto věže slouží k chlazení. O tomto druhu elektrárny se vede ve světě nejvíce diskusí. Zvláště po nedávné havárii ve Fukušimě. Pamětníci si určitě vybaví další katastrofu, která se udála před více než třiceti lety v Černobylu na Ukrajině.

Posted in Nezařazené