Nepodceňujte ani písek

Když se člověk začne zajímat o problematiku bazénů, nejednou ho dokáže udivit, kolik sofistikovaných zařízení k těmto náleží, kolik existuje věcí, jež se starají o to, aby se v takové vodní nádrži dalo vždy příjemně a bez obav koupat. Existují tu přece jak známo i bazénové vysavače nebo filtrace, což jsou důmyslné přístroje, a o tom, jakou vědou je bazénová chemie, už se snad ani rozepisovat netřeba.
A nejednomu z lidí při studiu těchto náročných zařízení unikne, jak významnou roli tu sehrává i takový zdánlivě banální písek do pískové filtrace Techneco. A toto podceňování písku rozhodně není na místě. Protože nebýt toho, vyšly by nejspíše veškeré snahy o dosažení absolutní čistoty vody vniveč.kapky na vodě.jpg
On totiž tento písek není jenom tak ledajakým pískem. Aby plnil to, co se od něj očekává, musí mít vlastnosti, jež jen tak nějaký píseček nemá.
Do filtrace náleží výhradně takový materiál, jaký je doporučován výrobcem dotyčné filtrace. Musí mít patřičně velká, respektive malá zrna, a tato navíc musí mít ostré hrany. Protože jen v případě správné volby a odpovídajících kvalit je jisté, že se nečistoty z vody v takové náplni filtrace zachytí a zpět do bazénu už se nevrátí.
Ovšem ani volba správného písku sama o sobě není vším. Aby to fungovalo tak, jak to fungovat má, je třeba se starat. kulaté bazény.jpgA to i o ten banální písek. Tento se totiž třeba logicky postupem doby zanese zachycenými nečistotami a je ho tak třeba čas od času proprat, aby se z něj takové usazeniny dostaly pryč a on znovu pomáhal jako první den. A protože se tento postupem času vodou ohlazuje, je třeba ho v ideálních intervalech měnit za nový, kvalitní. Zatímco ten dosavadní, který už dosloužil, se stává vhodným už jen pro posyp chodníků a cest v zimě, respektive pro provzdušňování půdy na zahradě.
Prostě je i kvalitní písek nezbytný, má-li být bazén dokonalý. A jen ten, kdo na to nezapomene, bude vždy spokojen.